گزارش جلسات انجمن

جلسه اول 

اطلاعات برگزاری

تاریخ:1399/10/13

ساعت:14

محل برگزاری: دبیرستان دوره اول شهدای موتلفه اسلامی

تعداد شرکت کنندگان:7

اسامی حاضرین و غایبین:0

گزارش / مصوبات

1- انتخاب هیئت رییسه‎ی انجمن اولیا و مربیان 2-  زمانبندی جلسات انجمن اولیا و مربیان در سال تحصیلی جاری 3- برنامه‎ریزی جهت برگزاری هر چه بهتر مراسم دهه‎ی مبارکه فجر 4- زمان بندی برگزاري جلسه مشاوره اي كنكور براي دانش آموزان 5- زمان بندی برگزاري جلسه آموزش خانواده 6- زمان بندی صدور كارنامه مستمر جهت اطلاع اولياء

تصاویر جلسه

فهرست