به ماسبت دهه فجر و سالگرد پیروزی انقلای اسلامی مسابقات فوتبال جام فجر در دبیرستان دوره دوم برگزار شد.

1402/11/18

فهرست