گزارش تصویری برگزاری مراسم ویژه دهه فجر با سخنرانی جناب آقای خطیب دماوندی پیرامون موضوع استقلال و آزادی و آقای بناکاران پپیرامون خشونت‌های وحشیانه ساواک و بازدید مجازی از موزه عبرت و برگزاری مسابقات جذاب موتنوع در نمازخانه دبیرستان.

1402/11/11 تا 1402/11/18

فهرست