دانش آموزان برتر رشته ریاضی به ترتیب:
آقایان ماهان فرهمندفر، امیرعرشیا غیب الهی، محمدحسین حاجی اکبری

نفرات برتر تجربی به ترتیب:
آقایان علی واسعی، کیان کافی، امیرشایان نجاری
نفرات برتر رشته انسانی به ترتیب:
آقایان علیرضا محمدحسنی، امیرمحمد حسینی، محمدمهدی حیدری
و همچنین آقایان محمدمهدی خانزادی، دانیال جانفزا، محمدامین حاج محمدی، امیرعلی نجفی، محمدرضا پارسای نیاکی و نیما صادق کاظمی با تلاش توانستند نسبت به معدل آزمون آذرماه در دی ماه پیشرفت خوبی داشته باشند و مورد تقدیر قرار گرفتند، امیدوارم شاهد موفقیت این عزیزان و همچنین کلیه دانش آموزان عزیزم در تمامی عرصه های زندگی باشم.

مشاور پایه دوازدهم علی سلیمی

فهرست