? با یاری خداوند و امام زمان (عج) برگزاری آزمون نوبت اول دبیرستان از تاریخ ۴ دی ماه ۱۴۰۰ با رعایت تمامی پروتکل های بهداشتی تعیین شده از سوی ستاد ملی کرونا به صورت حضوری برگذار گردید.

فهرست