? اردوی تفریحی-فرهنگی تابستان ۱۴۰۱ پایه یازدهم

✳️ با رسیدن تابستان، تنها چیزی که یاد دانش آموزان میاد، استراحت و تفریح بوده و هست، حالا که به کنکور نزدیک شدیم، مجموعه موتلفه در کنار مباحث درسی به مسائل تفریحی – فرهنگی اهمیت داده و به همین جهت برای عزیزان آینده ساز اردوهایی رو تدارک دیده.

فهرست