کادر اداری و اجرایی

معاون اجرایی انضباطی

جناب آقای بهروز قدرتی

معاون آموزش

جناب آقای محمد هاشمی

مسئول پایه دوازدهم

جناب آقای سینا محمودی

مسئول پایه دهم و یازدهم

جناب آقای امیر حسین یگانه مهر

 مسئول فناوری اطلاعات

جناب آقای جواد فرج اللهی

مربی پرورشی

جناب آقای محمد جواد مقدمی

امور دفتری

جناب آقای امین کربلایی مهدی

کمک پایه دوازدهم

جناب آقای علی محمدی

کمک پایه دوازدهم

محمد پورتالاری

مهماندار

جناب آقای جعفری
فهرست