?اولین جلسه حضوری جهت ارائه گزارش علمی آموزشی رفتاری دانش آموزان پایه دوازدهم در روز یکشنبه ۲۴ مردادماه مطابق برنامه ذیل برگزار گردید .
❌رشته ریاضی
راس ساعت ۱۰:۳۰ / نمازخانه دبیرستان دوره دوم

❌رشته تجربی و انسانی
راس ساعت ۱۲:۰۰ / نمازخانه دبیرستان دوره دوم

?لازم به ذکر است جلسه با رعایت کامل تمامی شیوه نامه های بهداشتی برگزار شد.