به مناسبت هفته کتابخوانی طرح کافه کتاب واهدا کتاب (کتاب امانی) با استقبال دانش آموزان عزیز و دبیران بزرگوار اجرا شدوان شاالله تا آخر سال هم ادامه خواهد داشت.

 

فهرست