به مناسبت هفته بسیج مراسمی با سخنرانی مدیریت محترم جناب آقای خطیب برگزار شد و در ادامه مسابقه ای به همین مناسبت در نماز خانه برگزار شد وبه دو نفر از دانش آموزان جوایز ی اهدا شد.

فهرست