? گزارش تصویری ارائه کارنامه تابستان پایه یازدهم

✳️ کارنامه نوبت تابستان پایه یازدهم با حضور حداکثری دانش آموزان برگزار گردید.

❇️ در این جلسات در خصوص نقاط قوت و ضعف آزمون، نحوه عملکرد و مباحث آموزشی سال جدید، بحث و گفتگو شد.