کسب مقام  دوم مسابقه تنیس روی میز بین مدارس شهرستان دماوند توسط دانش آموز مدرسه شهدای موتلفه اسلامی فرید کیاماری
فهرست