طبق برنامه زمانی تعیین شده، از دو هفته قبل از آغاز آزمون نوبت اول، اساتید محترم دبیرستان دوره دوم دماوند اقدام به طراحی سوالات آزمون نمودند.

 

فهرست