قرائت زیارت عاشورای توسط مدیریت محترم و دانش آموز عزیزحاج محمدی

اجرای مسابقه تلاوت واهداء جوایز

اقامه نماز جماعت مغرب وعشاء

برپایی سفره افطار

فهرست