نظر به اهمیت فراگیری مهارت‌های مختلف برای انسان‌ها در دنیای امروز، کلاس کارگاهی تحت عنوان ماهرشو برای دانش آموزان دبیرستان دوره اول طراحی و اجرا شد. فعالیتی که برای دانش‌آموزان هشتم و نهم در تابستان 1400 در نظر گرفته شد مهارت «ویرایش صوت» بود.
دانش‌آموزان در این دوره یاد گرفتند با نرم‌افزارهای ساده و دردسترس، چگونه می‌توانند به ویرایش فایل‌های صوتی بپردازند. همچنین آموختند که چگونه می‌توانند روی مهارت خوانش متن بیشتر کار کنند.
پروژه‌ی پایانی دانش‌آموزان در این دوره‌ی آموزشی تولید پادکست‌هایی بود که می‌توانید در ادامه از گوش دادن به این مجموعه لذّت ببرید:
https://shenoto.net/player/56166