در روز چهارشنبه 1 دیماه جلسه دانش افزایی در حسینیه محله قاضی دماوند برگزار گردید . در این جلسه دکتر حائری اقدام به سخنرانی پیرامو هوش نوجوانی در جهان هوشمند و نقش پدران و مادران پرداختند که مورد استقبال والدین قرار گرفت . جلسه دانش افزایی با قرائت قرآن در ساعت 14:30 آغاز یافت . قرائت مقاله پیرامون زندگانی حضرت زهرا و مرثیه خوانی توسط دانش آموزان و خیر مقدم مدیریت محترم جناب آقای خطیب دماوندی نیز از دیگر اقدامات صورت گرفته می باشد .

فهرست