هم زمان با مبعث پیامبراکرم(ص) مراسم اهداء جوایز به دانش آموزان ممتاز مدرسه برگزار گردید.

 

فهرست