تجدید میثاق با شهدا در روز شنبه مورخ ۱۸ بهمن ماه با حضور بر سر مزار شهدا و برگزاری مراسم بزرگداشت به همراه کادر محترم مدرسه و شورای دانش آموزی بعنوان نمایندگان دانش آموزان.

 

فهرست