این جلسه که در تاریخ 1400/06/23برگزار گردید مصوباتی داشت از جمله :
آماده سازی و فضاسازی مدرسه با توجه به مناسبت های بازگشایی مدارس ٬ اربعین حسینی ٬ هفته دفاع مقدس و ۳۲ سالگرد تاسیس موسسه فرهنگی آموزشی شهدای موتلفه اسلامی
۲_ برگزاری جلسه دبیران در ناریخ یکشنبه ۲۸شهریورماه در نمازخانه دبیرستان
۳- تجهیز و آماده سازی کلاس ها جهت برگزاری کلاس های انلاین و حضوری