جشن بزرگ غدیر به صورت آنلاین در سامانه شما با حضور دانش آموزان و معلمان برگزار شد.