گزارش تصویری اردوی علمی، سیاحتی سد نمرود با حضور دانش آموزان و دبیران محترم درس زمین شناسی و زیست شناسی و آشنایی دانش آموزان با موارد درسی در طبیعت

فهرست